مهدی (عج) بیشتر از مدعی، تشنه لبیک است

       در دنیایی زندگی می کنیم که دنیای مدعیان است و آن ها به جای این که مرد عمل باشند، اکثرا مرد سخن و انتقاد و برنامه و ایجاد هیجان و انحراف افکار عمومی مردم هسند.

واقعیت این است که منتقد زیاد است. از لحاظ علمی و تجربیات شخصی بیشتر افرادی که در پست خود بهترین عمل را ندارند، دست به انتقاد زده و باعث ایجاد هیجان و انحراف افکار عمومی می شوند.

نمی گویم منتقدان مدعیان پوچ و خالی هستند، اما بهتر است به جای انتقاد به فکر عمل باشند. به جای تحریک به فکر خودسازی باشند. در اصل منتقد باید خود در کار خودش خبره باشد و سپس به کار دیگران وارد شود.

       مدعی هم زیاد شده است. 

این مدعیان در خبرش بی خبرانند              کان را که خبر شد خبری باز نیامد

لطفا این بار که به یک انتقاد گوش می دهید دقت کنید که آیا این فرد سمت خود در گذشته را درست انجام داده است یا نه.

مدعیان حقوق بشر

مدعیان احیای حجاب

مدعیان ترمیم اقتصاد

مدعیان امر به معروف و نهی از منکر

مدعیان داشتن زندگی پاک و سالم

مدعیان فضای مجازی

مدعیان فرهنگ سازی

مدعیان اسلام ناب

اما از همه این ها گذشته اگر به جای ادعا به تواضع خود بیافزاییم خیلی بهتر می شود.

...

بالاترین ادعای ما در این دنیا

عشق حسین بن علی بن ابی طالب (ع)

است و بس.

.

.

.

و این عشق است که ما را از آتش جهنم نجات خواهد داد.

.

       و اما اصل مطلب این که چگونه به امام زمان خود لبیک گوییم و انتظار او را به پایان برسانیم.

مهدی (عج) بیشتر از مدعی، تشنه لبیک است.

بیشتر از دعا برای ظهورش، تشنه لبیک است.

تشنه لبیک است، چون می خواهد دنیا را اصلاح کند.

تشنه لبیک است، چون یاران کمی دارد.

مهدی (عج) لبیک می خواهد.

مهدی (عج) ظهور لبیک می خواهد.

313 لبیک

313 فردی که افکارشان، اذکارشان ،اعمالشان، اموالشان، وجودشان و تمام بدنشان برای خدا و در راه خدا باشد.

او تشنه است 

تشنه لبیک

313LABBAYK

اللهم عجل لولیک الفرج