عزیزانی که انتقاد دارن بهش ...

دریافت
عنوان: مغایرت های سند 2030
حجم: 1.21 مگابایت

.

دریافت
عنوان: ترجمه کامل سند 2030
حجم: 1.15 مگابایت

.

دکتر روحانی: مخالفان سند 2030 طلاب ساده بلندگو به دست اند.

.

خیلی ممنون دکتر

شما علنا دارین به رهبری و آیه الله مکارم شیرازی

که مواضع جدی در برابر سند 2030 اتخاذ کردن

توهین می کنین...

.

آقای روحانی...

جناب عالی حتی تفاوت معنی دو گروه اسمی

تساوی جنسی (Gender equality) و عدالت جنسی (Gender justice) را نمیدانید.

.

آیا زن=مرد است؟

جون من

آیا احساسات و عواطف زن = مرد است؟

آیا توان جسمی زن = مرد است؟

آیا تکالیف زن = مرد است؟

آیا روحیات و علایق مرد = زن است؟

...

کلمات پرتکرار این سند

تساوی جنسی، دختر، زن، اقوام به حاشیه رانده شده

هستد 

که منظور از قوم های به حاشیه رانده شده

همان هم جنس بازان هستند

که در سند های قبلی سازمان ملل متحد

که به خاطر اجرا نکردن آن ها تحریم شدیم

اشاره شده است.

.

به صورت علنی در این سند

دستور ادغام مدارس و مخطلط بودن مدارس را میدهد

که دیگر جای صحبت من نیست...

.

یک سوال:

بچه اگر از زمان کودکی با مسایل جنسی آشنایی یابد

زودتر به فساد کشیده میشود یا این که

در زمان بلوغ آشنا شود؟

شاید بگویید بچه عادت میکند

ولی عزیزان بله عادت میکند

و بسوی مسایل مهلک تری از جمله روابط جنسی نامشروع کشیده می شود.

.

سند 2030 در ظاهر خیلی خوب است

تا سال 2030 همه چیز خوب میشه و 

فقر ریشه کن میشه و

آب زیاد میشه و 

کشور های پولدار کمکمون میکنن و

معیشت مردم درست میشه و

...

.

اما این جای بحث است که

یا همه یا هیچ

...

کل سند باید اجرا شود

که در آخر آن تاکید می شود.

و

دست به مهره بازیه...

.

.

.

اللهم عجل لولیک الفرج