هنوز خون حجاج خشک نشده، داغ دیگری بر قلب مسلمانان زدند.

       این که نوشته ام اعلان جنگ، منظوری ندارم. چون جنگ حق و باطل از همان ابتدای خلقت بوده و هست.

       اعدام شیخ نمر

خبری که امروز همه را شوکه کرد.

      بعد از به شهادت رساندن حجاج، به شهادت رساندن مردم یمن، به شهادت رساندن مردم سوریه، به شهادت رساندن مردم عراق، حال نوبت به شهادت رساندن شیخ مجاهد مخالف سیاست های عربستان شد.

       اما موضوع بحث چیز دیگری است.

       حقوق بشر

       کجایند مدعیان حقوق بشر؟

       کجایند اعضای سازمان ملل؟

       کجایند ندا دهندگان شعار های دهن پر کن؟

       کجایند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

       هزاران نفر در عربستان به شهادت رسید >>>>>>>>>>>>>> صدای کسی از بالایی ها در نیامد.

       این همه مسلمان در کشوری به ظاهر مسلمان به شهادت رسید> صدای کسی از بالایی ها در نیامد.

       گروهی تروریستی بوسیله ی خود بالایی ها ایجاد شد >>>>>> صدای بالایی ها در آمد که این تروریست ها از ما نیستند و مسلمان هستند.

حال آن که بسیاری از این تروریست ها زندانیان حبس ابد و کسانی هستند که در آینده قرار بود اعدام شوند.

****************************************

نمی دانم کار درستی کرده اند یا نه !!! قضاوت با شما.


دریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 4 ثانیه

*****************************************************

       منجی را صدا کنیم 

       او ما را نجات خواهد داد

       جهت تعجیل در فرجش به خدا التماس کنیم

       

او خواهد آمد.

اللهم عجل لولیک الفرج