حکایت مناظره با طرفداران دکتر روحانی

       راستش بعد از ظلم به ما توسط سایت آپارات و تقریبا لخت کردن کانالمون به اینجا پناه آوردیم...

.

.

.

دیروز 27 اردیبهشت که خیلی دلمون جنجال و بحث می خواست رفتیم بیرون که یکهو متوجه شدیم شهر به هم ریخته شده

یکی نیست بگه آخه برای جمع کردن رای ... هیچی

.

.

.

رفتیم مسجد که دیدیم اصلاح طلبان دارن بالای منبر مسجد جا گرم می کنن و عربده کشی و کف و جیغ و سوت تو سجده گاه الهی...

که ناگهان طرفدارای روحانی وارد حیاط مسجد شدن

آخر هفته ... رئیسی رفته ...

یکی نیس بگه آخه کجا بره؟

... خلاصه دختر و پسر قاطی با هم...

شال های سبز و بنفش

به نشانه ی حمایت از جنبش سبز و سلسله ی بنفشیان

فرد آشنایی نبود...

.

.

.

راهی ستاد رئیسی ...

نگو نگو

همه ی مداح ها, قاری قرآن ها, و رفیق های با معرفتمون که می شناختمشون داشتن میگفتن

آخر هفته ... روحانی رفته ...

.

.

.

خلاصه رفیم دنبال جنجال و راهی ستاد دکتر قلف ساز ...

رسیدیم اونجا و به زور پسر پسرعمو ی پدرمون رو پیدا کردیم

.

.

.

آقا 10 مورد از نکات مثبت دولت روحانی بگو

_1- ... 2- ... 

دیگه موند

آقا ما نفسمون برید از بس با سند و مدرک، با ویدیو، با هرچی (فک کنم 40بار) از حسن روحانی انتقاد کردیم

ولی آخرش چی؟

.

.

.

هیچی

.

.

.

گفتم که

یاسین به گوش خر خوندنه