شعر ی نه نو، بلکه نوی ناپخته

       در گذار دی

حواسم برتو افتاد ای

نســیم لاف زن، کی؟

می رسد روز وصال وی

.

.

.

همانی کز پی من ریخته

اشـــــــــــــــک هفته هفته

از جـــهالت های فردی که نخفته

می نشاند در زمام عقل خود، اما که خفته

.

.

.

من همانم که شدم مدعــــــــــی عشق تو

اما شده ام غرقه در این چاه که شیطان

ز برای عدم دیدن عشقت

ژرف تر کنده

.

.

.

همانم که بودم در پی تو روز به هفته

شده ام عاشق دنیای پـــــرنده

عشق اصلی پی تو کــــــی؟

شوم از عشق مجازی رسته

.

.

.

شعر از حیدر جعفرپور

From Heydar Jafarpour

اللهم عجل لولیک الفرج