دکتری که دکترایش 20 سال طول کشید...حجت الاسلام حسن فریدون

نمی خواستم این را بنویسم چون حرف هایم را قبلا زده ام ...

       بسم الله

نمی دانم از کجا شروع کنم ...

از دروغ هایی که گفت

از وعده هایی که داد

از رانت هایی که اتفاق افتاد

از سند 2030

از فیش های نجومی

از فروش خون شهدای هسته ای

از تورم

از رکود

از بیکاری

از توهین به انتقاد کنندگان

از سخن کذبی به نام رشد اقتصادی

از فحش دادن ها

از بی ادبی ها

از تکذیب ها

از سکوت در برابر خون حجاج

از بی شناسنامه خواندن عده ای بیدار

از تعطیلی 50% ظرفیت تولیدی کشور

از واردات بی سابقه دولت

از بلاک ماندن دوباره پول نفت کشور

از خام فروشی بیشتر

از فعالیت های شدید 4 ماه آخر دولت

از پیوند با جنبش سبز و فتنه گران

از قول هایی که داد

اما حال ............................................. از رقیب هراسی

.

.

.

معاویه در دوران جنگ سرد با علی (ع) به کودکان دمشق که روح لطیفی داشتند

بره هایی هدیه می داد و با عنوان هدیه ی معاویه جای خود را در قلب شان باز میکرد

بعد از چند هفته دل دادن بچه ها به آن بره ها به سربازانش دستور می داد

تمام بره هایی را که به کودکان داده است شبانه، یا بکشند یا به کاخ بیاورند

صبح فردای حادثه بچه ها را جمع می کرد و خود معاویه به آن ها می گفت

من به شما بره دادم

علی بره های شما را کشت

علی بره های شما را برد

.

.

.

و این گونه نفرت از علی را در قلب بچه ها جای میداد

.

.

.

حکایت امروز ما هم دور از این حوادث نیست ...

دکتر حسن روحانی: می خواهند با شما گازانبری رفتار کنند

       می خواهند پیاده رو ها را زنانه مردانه کنند

       دم از آزادی نزنید که آزادی خجالت می کشد

       امام رضا را به جناح خاصی نصبت ندهید و بگذارید برای مردم بماند

       می خواهند زن ها را از کار اخراج کنند

       می خواهند اهل سنت را از کار اخراج کنند

       می خواهند فضا را امنیتی کنند

و ...

.

.

.

یک کلام و کلام آخر

راه شناخت دروغ از راست>>>

در مناظره هنگام انتقاد از حسن قلف ساز او می خندید ... او لبخند ملیح میزد

ولی هنگام انتقاد از رئیسی او نمی خندید ... به جلو نگاه می کرد

.

.

.

کلام آخر:

میانگین IQ در ایران 80 است

اگر حسن فریدون رئیس جمهور شد تعجب نکنید ...

بلافاصله مملکت را ترک کنید

که بر کشورم روحانی ننگ است ای برادر

و اوست که باز وعده می دهد ...

باز دروغ ...

باز ...

...