برای اون هایی که تو این مدت به ما لطف داشتن...

313LABBAYK313LABBAYK

       خدا میدونه که چقدر برای طراحی این لوگو ها زحمت صرف شده ...

و این که 

www.313LABBAYK.ir

به زودی در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت...

دامنه رو خریدیم گفتن مجوز بایس بگیری از رسانه های دیجیتال و ارشاد

حالا زنگ زدیم به عزیزان

_تا آخر هفته آماده میشه

_ممنون تشکر