که اگر متن این پیام را بخوانی نباید بمانی ...

ویدیو زیر سند سخنان من که با نطق غرای دکتر روحانی و طرفدارانش اثبات می شود.

https://www.youtube.com/watch?v=4hISXplP2E4

       یا اله العاصین

در ابتدای ویدیو

شعار های رفع حصر داده می شود ...

جناب عالی

همان فردی هستی که 4 سال پیش گفتی نباید ایران عده ی را در حصر داشته باشد

و وعید آزادی فتنه گران را دادی

>>> در فتنه دست داشتی

طرفدارانت همان آشوب گران بی شناسنامه اند که الان به دامان تو افتاده اند

چه کسانی را بی شناسنامه نامیدی

>>> به شناسنامه ات نگاه کن تا ببینی روحانی هستی یا فریدون

.

.

.

مجری خانم برنامه می گوید: مهم نیست چه کسی رئیس جمهور می شود

                                   مهم این است که فردایش به دیدار خاتمی می رود یا علم الهدی

 بله رقیب هراسی

مگر نبود خاتمی که مرگش را روی زمین و هوا در 9 دی خواستیم

>>> در فتنه بودی و هستی

به چه کسانی گفتی انتخابات را قطبی نکنید

>>> به سخنرانی هایت دقت کن تا ببینی صادق هستی یا دروغگو

.

.

.

روحانی: امروز زمان تبعیض جنسیتی نیست

بله رقیب هراسی

مگر جناب عالی نبودی که سند 2030 سازمان ملل را مخفیانه اجرا کردی

>>> بهتر بود حرف از برابری جنسیتی می زدی

حرف از اشتغال زنان می زنی

>>> مگر چند هزار شغل ایجاد کردی که زنان هم در آن دخیل باشند

.

.

.

روحانی: بی من فضا امنیتی می شود

بله امنیت خوب است

>>> جناب عالی در هیچ کدام از مناظره هایتان اشاره ای به شهیدان مرزبانی میرجاوه نکردید

مگر جناب شما نبودید که می گفتید در سوریه چه خبر است که به آنجا می روید

>>> شما فقط تقسیم کننده ی پول نفت خام هستید که پپاسی ای از آن به جیب نیرو های مسلح می رود

        اگر امنیت برایتان مهم است در حادثه ی معدن امنیت زنان بیوه ی معدنچیان را هم بر طرف می کردید

.

.

.

روحانی:از رقبای که صاحب معدن بودند به معدن سر نزدند

متشکرم که شما هم سر زدید

>>> اما بهتر بود به جای لبخند ملیح به معدنچی سخنران به مشکلاتشان می رسیدید. نه این که فعالیت انتخاباتی انجام دهید

مگر شما رئیس جمهور فعلی ایران نیستید

>>> بله یادم رفت که شما جمله ی "قدرت به چه قیمت؟" را نشنیده اید

.

.

.

روحانی: با جشن آرامش به پا نمی شود

متشکرم که عرض کردید

>>> امام یقینا می دانید که طرفدارانتان هامن هایی هستند که رقص های آموخته شده از پارتی هایشان را در خیابان به مناسبت جشن برجام شما برپا کردند.

مگر شما یک روحانی نیستید که لباس پیامبر را به تن کرده اید

>>> مگر شما از اول رئیس جمهور بودید؟ ... مگر ابتدا آخوند نبودید؟ ... چرا با داف های ایرانی عکس تبلیغاتی انداختید؟ ... چرا هنگامی که برایتان کامنت گذاشتم امر به معروف کنید که علی (ع) حدیث صریح در این مورد دارد ،،، من را بلاک کردید

.

.

.

حرف از اشتغال زنان و اهل سنت زده می شود

جناب عالی جرئت برگزاری سخنرانی انتخاباتی با اهل سنت ندارید

>>> مگر ایرانی نیستید؟ ... کارت ملی برایتن مهم نیست؟ ... چرا مردم را تفکیک می کنید؟

شما در مناظره ی دوم جوابتان را گرفتید

>>> دروغگویی بیش نیستید

.

.

.

رقیب هراسی به اوج می رسد

جرئت شنیدن انتقاد از خودتان را ندارید

>>> اگر داشتید به سخنان دانشجویان، به جایی شمارش شهیدان، جواب می دادید

ندارید

>>> اگر داشتید در فیلم مستند دوم خود سخنان آن ها را سانسور نمی کردید

.

.

.

و شعار اعتدال و امید داده می شود

امید به آینده

4 سال صبر

برای آشتی با شیطان بزرگ

برای افزایش فساد و فحشا در ملت

برای کوتاه تر شدن ساپورت ها

برای باز تر شدن مانتو ها

برای گشاد تر شدن روسری ها

برای افزایش نجومی ها

برای افزایش صف های وام ازدواج

برای کاهش صف های وام میلیاردی

برای رکود بیشتر

برای برجام های 2 و 3

برای واردات بیشتر

برای خام فروشی های بیشتر

برای تعطیلی های بیشتر

برای بیکاری های بیشتر

برای شب عزاهای بیشتر

برای فزولی در حساب های مردم

برای رشد اقتصادی متکی به نفت

برای فحش به منتقدان

برای عدم اقتدار در برابر کشته شدن 500 نفر از کشور

برای عدم مسئولیت پذیری فواجع

برای لبخند های ملیح >>> هنگام مناظره ها

.

.

.

نه نه نه

به شرفم نه

به غیرتم نه

به ریشه ام نه

تیشه می زنم بر این نخل بی بار که مرا امیدوار نگه دارد

رای نمی دهم به کسی که 4سال قبل وعید می دهد و الان وعده

ننگ برملت من اگر رئیس جمهورش تو باشی ... ننگ ننگ ننگ

.

.

.

و به شرفم قسم که حامی هیچ فردی در انتخابات نیستم

فقط ضد توام

.

.

.

یا اله العاصین

ارحم ضعف بدنی

اللهم عجل لولیک الفرج