به خاطر کار های درستی که قبلا کردیم و الان دارن ازش سوء استفاده می کنن؟؟؟