جامعه چقدر عوض شده!!!

     دوستان عزیز شاید بدانید که اوایل انقلاب اگر در دست فردی آلات موسیقی یا وسایل حرام دیده می شد درجا آن را می شکستند. حال سوال من این است که این جامعه اسلامی چقدر از دین دور شده است که دختری 12 یا 13 ساله ساز در دست در خیابان هایمان ویراژ می دهد و کسی هم کاری به کار او ندارد؟؟؟

     آن قدر از اسلام ناب محمدی که امام خمینی ره فرمود دور هستیم که اگر الآن به کسی بگویند مومن او خجالت می کشد و همیشه این فرد مومن سعی در پنهان کردن این خصلت خوب خود دارد. در حقیقت اگر این صفت او آشکار شود او را به سخره خواهند گرفت. حق هم دارد چون با بقیه مردم این جامعه فرق دارد!!!

     در شعری می آید که | خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو |

یعنی چه ؟ یعنی این که در جامعه ای که تمام آن سیاه است تو هم سیاه باش چون در این جامعه نوری وجود ندارد که نشان دهد رنگ تو سبز است یا آبی یا قرمز یا رنگ های دیگر...حال فردی بنام شهید برای این که رنگ خود را نشان دهد این شعر را نادیده می گیرد و وجود خود را می سوزاند تا رنگ یا نور خود را به خالق هستی نشان دهد.در این نور ایجاد شده از سوزش یک فرد است که رنگ واقعی افراد جامعه مشخص می شود و افرادی که به این شعر عمل کرده اند خجل از آن شهید می شوند.

     مومن بودن یعنی در محلی که همه گناه می کنند تو گناه نکنی. چیز مهمی است چون اگر گناه نکنی تو را مسخره می کنند و برای جمع آبروی خود باید بهانه بگیری یا چیز های دیگر...

     سینمایی که باید از اسلام نشئت بگیرد به روزی افتاده که از لحاظ عقیدتی فیلم هایی مانند رستاخیز و ... و از لحاظ احکامی فیلم هایی چون ... | معذرت می خواهم همه ی فیلم ها بجز فیلم های پخش شده در تلویزیون | که در آنها خبر چندانی از نماز ، روزه ، حجاب ، محرم و نامحرم و... نیست اجازه اکران پیدا می کنند.

     هر کاری می کنیم یادمان باشد که قلب مولایمان امام زمان عج را نشکنیم.

     جهت ظهور حجت بن الحسن صلوات ...