*گذشته سرخ* و *آینده سبز*

   دلایل پویایی جامعه شیعه

       شاید شنیده باشید این سخن دکتر علی شریعتی را که می گوید:« حسین ع بیشتر از آب، تشنه لبیک بود ». و حال ما می افزاییم که مهدی عج بیشتر از مدعی، تشنه لبیک است.

       هر دو، تشنه لبیک ... . ولی کجاست لبیک !!!

       کجایند آنان که بیهوده لاف عاشقی می زنند و نمی دانند که مولایشان لبیک می طلبد !!!

       خودم را می گویم

تا کی این هدف بی هدفی را که برای خود تداعی کرده ایم ادامه خواهیم داد.

تا کی هر روز در ساعت خاصی فعل و انفعال خاصی انجام خواهیم داد.

تا کی هدف از خلقت خود را، اگر بفهمیم، به آن نخواهیم رسید.

تا کی زندگی تکراری خود را ادامه خواهیم داد. تاکی؟

       گاهی به زندگی خود نگاه کنیم و ببینیم که تا چه اندازه به زندگی یاران امام حسین ع نزدیک است. امام حسین از جامعه 1400 سال پیش 72 یار داشت. چگونه 313 یار مهدی موعود از این جامعه 7.5 میلیاردی پیدا نمی شوند؟

       شاید سخنانم تکراری باشد ولی ارزش شنیدن دارند.

       یک سوال : تا کی جملات تصویر زیر را تکرار کنیم؟

آقا شرمنده ایم

       ظهور نمی کند، چون لیاقت او را نداریم !!!!!!!!!!!!!!

       چون هنوز بینش مان عمیق نیست.

       بعضی ها جان خود را در این راه فدا کردند. ما چه کردیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شهدا شرمنده ایم

       اللهم عجل لولیک الفرج